Dán logo quảng cáo trên xe làm sao để không phạm luật

Nếu bạn muốn dán logo, pano quảng cáo trên xe ô tô có thể tham khảo các thông tin dưới đây để không phạm Luật quảng cáo do nhà nước ban hành.

Căn cứ dựa trên cơ sở pháp lý: Luật quảng cáo số 16/2012/QH13; Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS.

Căn cứ vào Điều 32 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 quy định về việc dán quảng cáo lên phương tiện giao thông như sau:

1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.”

Tức là, cá nhân muốn quảng bá thương hiệu lên phương tiện giao thông bắt buộc phải tuân thủ theo Luật Quảng cáo và pháp luật về giao thông. Trong quá trình hoạt động, bạn cần tuân thủ thêm những quy định như:

+ Không thể hiện sản phẩm ở mặt trước, mặt sau và trên nóc xe oto.

+ Diện tích quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của xe oto.

+ Biểu trưng, logo, biểu tượng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Như vậy, nếu công ty bạn muốn dán logo quảng cáo của đối tác bên hông xe oto (quảng cáo tiếng nước ngoài) và thực hiện đúng theo Luật Quảng cáo thì không trái pháp luật.

Sau khi Luật quảng cáo 2012 có hiệu lực thì quảng cáo trên phương tiện giao thông không cần xin giấy phép thực hiện quảng cáo tại Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch như trước nữa. Bạn có thể tham khảo điều b của Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24/06/2013 của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch dưới đây:

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 bãi bỏ việc cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác thay bằng thủ tục tiếp nhận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Vì vậy, theo quy định của Luật Quảng cáo thì không thực hiện thu lệ phí đối với thủ tục tiếp nhận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng-rôn."

Trên đây là những tư vấn của Bộ phận Pháp lý của Công ty chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến