Nền tảng quảng cáo trên xe ô tô tại Việt Nam

Ad-on-car (Advertise on cars) là nền tảng công nghệ quảng cáo ngoài trời (OOH) kết nối tài xế và nhà quảng cáo, giúp các thương hiệu tiếp cận tới hàng triệu người mỗi ngày.

Với nền tảng Ad-on-car, doanh nghiệp quảng cáo có thể đo lường cụ thể chính xác từng chi phí doanh cho chiến dịch, đồng thời doanh nghiệp có thể khoanh vùng trả phí theo định vị từng xe dán quảng cáo giúp tối ưu chi phí.

Ưu thế của Ad-on-car nằm ở lợi ích tương xứng giữa các đối tác, và các cam kết mang lại những tác động tốt tới cộng đồng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến